Spotkanie z dyplomatami

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Województwa Śląskiego z konsulami i przedstawicielami regionów partnerskich Województwa Śląskiego.
W spotkaniu uczestniczył wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski. Witając zebranych marszałek Janusz Moszyński powiedział, że Województwo Śląskie było w swej historii wiodącym regionem przemysłowym w Europie. Obecnie znów ma szansę zająć to miejsce, stając się wzorem pod względem skuteczności działania, wysokiej wydajności pracy i tworzenia znacznej ilości nowych miejsc pracy. „Do takiego twierdzenia uprawnia mnie fakt, że jest to region atrakcyjny dla inwestorów, dysponujący wykwalifikowanymi pracownikami i olbrzymim rynkiem zbytu. W nowym okresie programowania w latach 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafić ma do naszego regionu 1.6 mld euro. Wykorzystanie tych środków tak, aby nastąpiło prawdziwe przyśpieszenie, rozwój gospodarczy i cywilizacyjny na miarę naszych ambicji stanowi najważniejsze wyzwanie na najbliższe lata. Pomocne w tym może być powołanie Aglomeracji Śląskiej, skupiającej kilkanaście miast Górnego Śląska, których potencjał z powodzeniem może konkurować w pozyskiwaniu inwestycji z innymi największymi miastami kraju ” – powiedział m.in. marszałek Janusz Moszyński Województwo Śląskie łączą umowy o współpracy z 15 regionami z 12 krajów. W pierwszym okresie kontakty międzynarodowe pozwalały przede wszystkim na korzystanie z doświadczeń regionów o dłuższej tradycji samorządowej m.in. w wypracowywaniu wzorów procedur i postępowań administracyjnych oraz usprawnianiu organizacji i zarządzania regionem. Później coraz większego znaczenia zaczęło mieć pozyskiwanie wiedzy o funduszach unijnych i skutecznym ich zarządzaniu. Obecnie w kontaktach międzyregionalnych dominuje wymiana doświadczeń oraz wzajemna promocja. Realizowane są w szczególności porozumienia z regionami partnerskimi krajów Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej. Samorząd Województwa współpracuje także z instytucjami unijnymi i międzynarodowymi organizacjami, takimi, jak Zgromadzenie Regionów Europy i Komitet Regionów. Uroczystość uświetnił występ zespołu Śląsk. Gościom zaprezentowano także Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Pamiątkowe zdjęcie gości i Zarządu Województwa Śląskiego.    Uroczystość uświetnił występ zespołu Śląsk