Nic o Programie Operacyjnym bez samorządów

Województwo Śląskie jest jedynym regionem w Polsce, który przygotowuje się do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tak szeroko konsultując jego założenia ze wszystkimi jednostkami samorządowymi
Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński spotkał się w Urzędzie Miasta Rybnika z Zarządem i członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskusja poświęcona była realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Obradom przewodniczyli Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Gliwic oraz gospodarz spotkania Adam Fudali, prezydent Rybnika. Na wstępie marszałek Janusz Moszyński przypomniał, że RPO został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku. „Dokonaliśmy jedynie niewielkich zmian w stosunku do wersji przedłożonej przez poprzedni Zarząd. Wyszliśmy bowiem z założenia, że poważne ingerencje znacznie opóźniłyby jego akceptację.” – stwierdził marszałek. RPO zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów, kolejno w dniu 7 lutego br. Radzie Ministrów, a następnie 14 lutego br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w 1-szej z trzech tur wysyłania Programów. Według harmonogramu negocjacje z Komisją Europejską mogą zakończyć się w I połowie lipca br. Powinno to pozwolić na rozpoczęcie konkursów we wrześniu 2007r. Obecnie najważniejszą kwestią jest przygotowywanie rozporządzeń przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zwłaszcza w zakresie pomocy publicznej. Województwo Śląskie jest jedynym regionem, które w tak szerokim partnerstwie i w uzgodnieniach przygotowuje się do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Dwie wersje robocze Wytycznych do Subregionalnych Programów Rozwoju zostały już przedstawione do dyskusji z przedstawicielami subregionów. Obecnie trwają spotkania konsultacyjne dotyczące projektów kluczowych. Termin przyjęcia Wytycznych przez Zarząd Województwa przewiduje się na połowę lutego 2007 roku. Harmonogram prac nad przygotowaniem, konsultacją i zatwierdzeniem Subregionalnych Programów Rozwoju przewiduje: etap przygotowawczy – do 31 marca, etap opracowania – do 30 września oraz etap oceny i kwalifikowania do dofinansowania – do 31 grudnia br.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.