Nowa Rada Nadzorcza GTL

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. wybrało nową Radę Nadzorczą. Odwołano 7 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołano 5 nowych, w tym 2 przedstawicieli Zarządu Województwa Śląskiego, dwóch przedstawicieli Węglokoksu S.A. oraz 1 przedstawiciela Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze". Zmian dokonano w związku z powtarzającymi się informacjami o nieprawidłowościach w zarządzaniu GTL. W ciągu tygodnia Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W przyszłości Rada może być rozszerzona o kolejnych członków. Statut spółki dopuszcza liczbę członków od 3 do 10. Harmonijny rozwój Portu Lotniczego w Pyrzowicach jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Śląskiego, stąd też prowadzone są rozmowy ze wszystkimi akcjonariuszami na temat planów rozbudowy lotniska. Dotychczas Zarząd Województwa Śląskiego był reprezentowany przez 2 dyrektorów wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie są to osoby niezwiązane zawodowo z Urzędem Marszałkowskim.