Zmiany personalne

Nowy kierownik Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie
W związku z objęciem przez Jana Gaja stanowiska p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z dniem 5 marca 2007 na okres do 31 maja 2007, pełniącym obowiązki Kierownika Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie został Edmund Sobiś. Edmund Sobiś jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od 1 stycznia 1999. Posiada wykształcenie wyższe oraz 41 letni staż pracy, w tym 28 lat w administracji państwowej i 8 letni staż w administracji samorządowej.