Sprawniejsza administracja w sieci

Poprzez internet mieszkańcy regionu będą mogli m.in. załatwić sprawy meldunkowe, uiszczać opłaty skarbowe, załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W gmach Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa związaną z podpisaniem umowy między Samorządem Województwa Śląskiego i konsorcjum firm ARAM sp. z o.o. z Warszawy oraz LTC sp. z o.o. z Wielunia na wdrożenie projektu SEKAP. SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy z gminami i powiatami regionu. Jego wprowadzenie przyspieszy załatwianie formalności w urzędach. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy poprzez internet będą mogli załatwić m.in. sprawy meldunkowe, składać wnioski i formularze, uiszczać opłaty skarbowe, a także załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. System umożliwi sprawną, wewnętrzną komunikację między instytucjami, co przyspieszy podejmowanie decyzji administracyjnych. Efektem wdrożenia będą także oszczędności związane z obniżeniem kosztów biurowych związanych z dotychczasową pracą tradycyjnego urzędu. Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach. Łącznie z Województwem Śląskim w przedsięwzięciu uczestniczą 54 podmioty będące jednostkami samorządu terytorialnego. Liderem projektu SEKAP jest Województwo Śląskie. Partnerami Projektu są:
 • powiaty grodzkie: Bielsko–Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie,
 • powiaty ziemskie: bieruńsko–lędziński, będziński, cieszyński, gliwicki, kłobucki, wodzisławski, zawierciański,
 • gminy: Będzin, Cieszyn, Czeladź, Godów, Gorzyce, Hażlach, Jaworze, Kłobuck, Knurów, Krzepice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubliniec, Lubomia, Marklowice, Mszana, Nędza, Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Radlin, Rudnik, Rudziniec, Rydułtowy, Skoczów, Sławków, Świerklany, Toszek, Ustroń, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice oraz Żywiec.
Zakres Projektu obejmuje stworzenie tzw. teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, który obejmuje odpowiednie oprogramowanie oraz urządzenia teleinformatyczne. W skład oprogramowania wchodzą: System Obiegu, Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-Usług Publicznych. Zarządzaniem i rozwojem systemu będzie zajmować się Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Zostało one powołane do życia 13 czerwca 2005 roku jako jednostka budżetowa Województwa Śląskiego. Prace nad wdrożeniem projektu zakończą się pod koniec bieżącego roku. Do tego czasu wybrane w przetargu ograniczonym konsorcjum firm ARAM sp. z o.o. z Warszawy oraz LTC sp. z o.o. z Wielunia. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za dostawę, montaż i konfigurację sprzętu w sieci samorządów oraz instalację i wdrożenie oprogramowania. Umowa została podpisana na kwotę 20 777 403,41 złotych. Koszty kwalifikowalne Projektu SEKAP są 75 % pokrywane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Formuła systemu jest otwarta. Będą mogły przystąpić do niego kolejne samorządy i instytucje zainteresowane podwyższeniem jakości usług dla klienta.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 W imieniu lidera projektu umowę podpisała dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic O SEKAP-ie mówił dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Adamski.

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego