Spotkanie z dziećmi węgierskimi

Marszałek Jan Olbrycht i Przewodniczący Ferenc Ódor przekonują młodzież do wzajemnych kontaktów
10 kwietnia 2001 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Przewodniczący Zgromadzenia Borsod-Abaúj-Zemplén dr Ferenc Ódor spotkali się z 84 osobową grupą dzieci węgierskich, przebywających w naszym regionie. Dzieci przyjechały z terenów dorzecza Cisy i Bodrogu dotkniętych powodzią w 2000 roku. Wizyta ta jest jedną z form pomocy Województwa Śląskiego dla Borsod-Abaúj-Zemplén. Program 10-dniowego pobytu w Jeziorowicach. obejmował m.in. wycieczki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, Jasnej Góry i zamku w Ogrodzieńcu. Dzieci miały okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Polski oraz poznać kulturę i tradycję naszego regionu. Spotkanie było częścią oficjalnej wizyty delegacji Borsod-Abaúj-Zemplén w Województwie Śląskim. W czasie spotkania Marszałek Olbrycht nawiązał do podpisanego wczoraj porozumienia o współpracy obu regionów. "Niech każde z Was po powrocie spróbuje przekonać dyrektorów swoich szkół, aby podpisali podobne porozumienie ze szkołami w Polsce. Dzięki temu łatwiejsza stanie się wymiana młodzieży i rozwijanie wzajemnych kontaktów" - stwierdził Marszałek.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie w Sali Sejmu Śląskiego.  Występy węgierskich gości  Szkoła demokracji