2 mln zł na ochronę zabytków w regionie

 Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego uroczyście wręczono symboliczne czeki w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

W uroczystym wręczeniu czeków uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni Piotr Czarnynoga, Ewa Żak i Zbigniew Przedpełski. Łączna wartość dofinansowania to 2 mln zł.

„Troszczymy się o nasze dziedzictwo kulturowe i te dwa miliony złotych, które trafią do instytucji i podmiotów w całym regionie, to z jednej strony inwestycja w ich przyszłość, troska o wartości, a z drugiej forma podziękowania za Państwa pracę i zaangażowanie na rzecz tych obiektów. Warto wspierać te działania i cieszę się, że w tym roku udało się przeznaczyć na ten cel tak duże środki” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„Samorząd województwa odpowiada za wiele istotnych zadań, modernizację dróg, funkcjonowanie i wyposażenie szpitali, ale zawsze warto wsłuchiwać się w inicjatywy oddolne, bo rolą władzy jest słuchać. To Państwa praca przywraca nam te obiekty i zachowuje je dla przyszłych pokoleń” – tłumaczył Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zabytki są niezastąpionym źródłem informacji o życiu i działaniach człowieka oraz o historycznym rozwoju umiejętności artystycznej i technicznej. Zabytki to zasoby nieodwracalne, decydujące o tożsamości miejsca i pozwalające zachować łączność pomiędzy przeszłymi i przyszłymi pokoleniami.


Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w roku 2022 przyznano dotacje w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł:

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 70.000,00 zł
 • Teresa Stupek Cieszyn 50.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Rudach 55.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 45.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach 50.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach 63.500,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Koniecpolu 70.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Przyrowie 50.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny  w Katowicach 70.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych 50.000,00 zł
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 70.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich 50.000,00 zł
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach 56.000,00 zł
 • Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX   Sp. z o.o. w Zabrzu 70.000,00 zł
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach 85.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach 70.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Zawierciu 7.500,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Macieja Apostoła  w Siewierzu 60.000,00 zł
 • Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra"   w  Cieszynie 19.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Sadowie 75.000,00 zł                                                     
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Żurawiu   40.000,00 zł                                        
 • Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach 70.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny  Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 40.000,00 zł                                                   
 • Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy w Żarkach 41.000,00 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia  NMP  w Katowicach 63.000,00 zł                                       
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Hołdunowie 41.000,00 zł                           
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana  Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim 40.000,00 zł                                                 
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach 40.000,00 zł                                 
 • Parafia Katolicka pw. św. Trójcy i św. Floriana w Skarżycach 30.000,00 zł                                
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu 25.000,00 zł
 • Parafia p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Kamieńcu 50.000,00 zł                                 
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu 30.000,00 zł                     \
 • Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie 65.000,00 zł                     
 • Aleksander Harkawy Katowice 85.000,00 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Mikołaja  w Rychwałdzie 54.000,00 zł      
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 50.000,00 zł                               
 • Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika i Św. Kazimierza Królewicza w Rajczy 70.000,00 zł                        
 • Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych  w Jastrzębiu Zdroju 30.000,00 zł.    
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS Dotacje na prace konserwatorskie. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy