Posiedzenie komitetu ds. współpracy Województwa Śląskiego i Departamentu Bas-Rhin

30 maja 2001 w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu mieszanego ds. współpracy Województwa Śląskiego i Departamentu Bas-Rhin
Delegacji Francuskiej przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Bas-Rhin Pierre Bertrand. Stronę Polską reprezentowali Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński - Przewodniczący komitetu i Jerzy Guła oraz Andrzej Skowroński - Przewodniczący Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Śląskiego. W skład Komitetu weszli także Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Bas-Rhin Jean-Paul Wirth oraz Przewodniczący Komisji Współpracy Transgranicznej i Zdecentralizowanej Louis Becker. Spotkania było pierwszym posiedzeniem komitetu utworzonego na mocy porozumienia o współpracy międzyregionalnej z 16 października 2000. W czasie rozmów poruszono kwestie współpracy gospodarczej i turystycznej obu regionów, wymiany młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej oraz współdziałania władz regionalnych. Dyskutowano m.in. na temat promocji Województwa Śląskiego i Departamentu Bas-Rhin podczas targów turystycznych organizowanych na terenie obu regionów, współpracy Izb Rzemieślniczych, organizacji Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz programu śląskiej misji gospodarczej we Francji. Strony uzgodniły, iż posiedzenia komitetu odbywać się będą co roku. Posiedzenie komitetu było najważniejszym punktem dwudniowego pobytu delegacji Bas-Rhin w Województwie Śląskim.