VI Forum Inwestycyjne SILESIA

W dniach 21-22 czerwca 2001 na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich odbędzie się VI Forum Inwestycyjne SILESIA
Organizatorami spotkania jest Województwo Śląskie, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Międzynarodowe Targi Katowickie. Forum Inwestycyjne SILESIA jest imprezą seminaryjno-targową organizowaną od 1996 r. przeznaczoną dla krajowych i zagranicznych inwestorów poszukujących nowych możliwości inwestowania w Województwie Śląskim. Forum jest największą imprezą tego typu w regionie. Szczegółowych informacji na temat Forum udziela Biuro Obsługi Inwestora (pokój 571), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul.Ligonia 46, Katowice, tel.: 2563244, 2078571.
Program VI Forum Inwestycyjnego Silesia Śląsk - nowe szanse dla inwestorów
Czwartek, 21 czerwca
  • 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
  • 9.30 - 16.00 Wystawa ofert inwestycyjnych gmin i powiatów Województwa Śląskiego.
  • 10.00 - 10.20 Otwarcie Forum i powitanie uczestników: 1. Powitanie oraz przedstawienie celów Forum przez p. Jana Olbrychta, Marszałka Województwa Śląskiego. 2. Krótkie wystąpienie p. Janusza Ogiegło, Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jako inicjatora Forum. 3. Krótkie wystąpienie p. Jana Hoppe, Prezesa Międzynarodowych Targów Katowickich.
  • 10.20 - 11.20 Konferencja - część I: Polityka Rządu i Województwa Śląskiego w stosunku do inwestorów. 1. Wystąpienie przedstawiciela Wicepremiera/Ministra Gospodarki nt. polityki Rządu RP w stosunku do inwestorów. 2. Wystąpienie p. Lucjana Kępki Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego nt. potencjału ekonomicznego i możliwości inwestycyjnych Województwa Śląskiego w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. 3. Wystąpienie p.Bogdana Traczyka Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Członka Zarządu Związku nt. polityki lokalnych władz samorządowych w stosunku do inwestorów. 4. Wystąpienie mecenasa Markusa Kici z Kancelarii Haarman Hrmmelrath Sp. z o.o. nt. podstaw prawnych dla inwestorów zagranicznych - polskie prawo podatkowe i prawo spółek, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
  • 11.20 - 12.00 Zwiedzanie stoisk.
  • 12.00 - 12.45 Konferencja - część II: Województwo Śląskie jako obszar inwestycji zagranicznych. 1. 'Inwestycje zagraniczne w Województwie Śląskim na tle kraju', p. Paweł Kolas, Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej PAIZ 2. 'Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dotychczasowe inwestycje w strefie oraz aktualna oferta KSSE S.A', Piotr Wojaczek, Prezes KSSE S.A. 3. 'Nowoczesne technologie nowy wizerunek Województwa Śląskiego: Śląska Dolina Krzemowa'
  • 12.45 - 13.15 Konferencja - część III: Doświadczenia zagranicznych inwestorów w województwie śląskim. 1. FIAT "wystąpienie p. Massimo Gentilini - Prezes Zarządu Fiat Auto Poland S.A. 2. Mecalux - p. Rafael Trimińo, Prezes MECALUX S.A.
  • 13.15 - 14.00 Przerwa.
  • 14.00 - 16.00 Grupy robocze (odbywają się według schematu: wprowadzenie, prezentacja projektów, dyskusja, podsumowanie): 1. Potrzeby i projekty inwestycyjne w dziedzinie transportu i logistyki.Moderacja i wprowadzenie: p. L. Kępka, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego 2. Konieczność inwestowania w rozwój nowoczesnych technologii. Prezentacja głównych założeń Projektu Regionalnej Strategii Innowacji z uwzględnieniem Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Moderacja i wprowadzenie: p. J. Kania, Wiceprezes GAPP. 3. Śląsk: nowe możliwości dla developerów oraz rozwój turystyki i rekreacji.Moderacja i wprowadzenie: p. B. Traczyk, Prezydent Bielska-Białej, Członek Zarządu Związku 4. Możliwości realizacji w Województwie Śląskim projektów w dziedzinie ochrony środowiska.Moderacja i wprowadzenie: p. K. Trzewicarz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Piątek, 22 czerwca
  • 10.00 - 16.00 Opcjonalna wystawa ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego Wizyty zainteresowanych inwestorów w gminach i powiatach(godziny do ustalenia)
W pierwszym dniu (czwartek) na terenie MTK odbywa się również konferencja "Promocja gospodarcza województwa śląskiego na Wschodzie" organizowana przez Stowarzyszenie Polska-Wschód.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy dla firm polskich
Formularz zgłoszeniowy dla firm zagranicznych
Formularz zgłoszeniowy dla gmin
Zamówienie na stoisko wystawowe
Programme of the VI Investment Forum Silesia