Obchody Światowego Roku Wolontariatu w Województwie Śląskim

"Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu"
24 maja 2001 roku o godzinie 9:00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja "Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu". Konferencja jest jedną z imprez inaugurujących obchody w Województwie Śląskim Światowego Roku Wolontariatu. Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu oraz ukazanie nowych form i możliwości pomocy innym. Podczas spotkania przedstawione zostaną także działań tego typu podejmowanych na terenie Województwa Śląskiego. Obchody Światowego Roku Wolontariatu w regionie odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego dr. Jana Olbrychta i Wojewody Śląskiego prof. Wilibalda Winklera. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele władz samorządowych, pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. ONZ ustanowiła rok 2001 Światowym Rokiem Wolontariatu, aby wyrazić uznanie milionom wolontariuszy angażujących się bezinteresownie na rzecz ludzi i środowisk oczekujących pomocy.