Przyznano dotacje na programy pomocy bezdomnym

16 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 304 118 zł dotacji na realizację programów pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością i marginalizacją społeczną
Dotacja została przyznana w drodze konkursu organizacjom pozarządowym realizującym zadania z dziedziny pomocy społecznej. Do konkursu zgłoszono 27 projektów z terenu Województwa Śląskiego. Zarząd przyznał dotacje dla 19 projektów. Szczegółowa lista dofinansowanych projektów pomocy bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością i marginalizacją społeczną: Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Częstochowa Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko - Biała Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa "Żyj i daj żyć" Zabrze Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko - Biała Klub Inteligencji Katolickiej Bielsko - Biała Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Katowicach Katowice Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Lubliniec Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej w Normie Intelektualnej "Razem" Jaworzno Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Katowicach Katowice Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" Gliwice Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Miejski w Katowicach Katowice Caritas Archidiecezji Katowickiej Katowice Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Bytom Bytom Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne Katowice Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Rybnik Rybnik Częstochowski Bank Żywności Częstochowa Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno- Turystyczne w Katowicach Katowice