Spotkanie z parlamentarzystami Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii

Parlamentarzysci Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii i Zarząd Województwa Śląskiego dyskutowali o współpracy obu regionów
7 czerwca 2001 Zarząd Województwa Śląskiego spotkał się z delegacją parlamentarzystów Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht zapoznał gości z sytuacją społeczno-gospodarczą Województwa Śląskiego, strategią rozwoju regionu oraz stopniem przygotowań do integracji z Unią Europejską. Dyskutowano także o kierunkach współpracy obu regionów. Siedmioosobowa grupa Parlamentarzystów reprezentuje nieformalną ponadpartyjna "grupę polską" Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii. Celem, powołanej z inicjatywy wiceprzewodniczącej Landtagu Edith Müller, grupy jest upowszechnianie wiedzy o zachodzących w Polsce przemianach w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój współpracy w ramach zawartego we wrześniu ubiegłego roku porozumienia. W spotkaniu oprócz Marszałka Olbrychta i Przewodniczącej Müller uczestniczyli także Waldemar Jędrusiński i Jerzy Guła - członkowie Zarządu Województwa oraz Elżbieta Stolorz-Krzisz - Skarbnik Województwa Śląskiego. Spotkanie było jednym z punktów pięciodniowej wizyty niemieckich parlamentarzystów w Polsce. W jej trakcie przewidziano także spotkania z Radnymi Województwa Śląskiego, wizytę w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach oraz w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jutro delegacja zwiedzać będzie Kraków.