Młodzież śląska na szczycie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

25 listopada 2000 Prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek wraz z 15-osobową grupą młodzieży ze szkół średnich województwa śląskiego uczestniczył w szczycie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Budapeszcie
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Młodzież śląska w Budapeszcie.  Prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek odpowiada na pytania młodzieży.  Budapeszt. Konferencja prasowa. 


tagi: