Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych
Do konkursu zgłoszono 23 projekty. Komisja konkursowa, kierując się regulaminem, postanowiła dofinansować dziesięć wniosków na łączną sumę 30 000 zł. Celem konkursu było wspieranie sesji i sympozjów mających na celu promocję nauki i stymulowanie rozwoju regionalnego. Wnioski o dofinansowanie mogły składać instytucje naukowe z obszaru Województwa Śląskiego. Pod uwagę wzięto sesji mające znaczenie lub zasięg regionalny, a także będące zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
Załączniki
Projekty dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w 2001r. w ramach Konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych