Młode pokolenie o Śląsku

21 listopada 2000 Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła wręczył nagrody laureatom konkursu "Śląsk 2050 - wizja pokoleniowa", zorganizowanego przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze
W konkursie, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wojewoda Śląski Marek Kempski, wzięło udział 58 uczestników ze szkół podstawowych, średnich, a także wyższych uczelni. Konkurs ukazał wizję jaką ma młode pokolenie, które będzie tworzyć przyszłość regionu. Nadesłane na konkurs prace dotyczyły m.in. zagadnień społeczno-gospodarczych, ochrony środowiska, problemów komunikacji transportu, nauki i techniki, kultury, sportu, turystyki oraz medycyny. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, stypendia oraz dyplomy. Zarząd Województwa Śląskiego ufundował sprzęt komputerowy.