Małe inwestycje lokalne w Województwie Śląskim

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht ogłosił konkurs na gminne projekty infrastrukturalne związane z lokalnym otoczeniem biznesu w Województwie Śląskim
Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące komunikacji lokalnej, gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewniania lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej. W dotacjach wykorzystana zostanie pomoc finansowa programu Wspólnot Europejskich Phare ESC 2000. Szczegóły dotyczące składania ofert oraz wytyczne dla wnioskodawców dostępne są na stronach internetowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 381. Wnioski o dofinansowanie składać należy w termin do 24 września 2001 roku, do godz. 16:00.
Uprzejmie informujemy, iż decyzją Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Instytucji Wdrażającej Program Phare, zostały zmodyfikowane Wytyczne dla Wnioskodawców w Konkursie Ofert "Małe Projekty Infrastrukturalne". Zmiany dodotyczą ograniczenia grupy potencjalnych wnioskodawców do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich Województwa Śląskiego, a także stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich naszego regionu.
Załączniki
Wskaźniki bazowe dla projektów
Wniosek o dotacje
Budżet
Matryca logiczna
Umowa o dotację
Wytyczne dla wnioskodawców - stan na 22 sierpnia 2001
Kraje objęte programem Phare
Progi przetargowe
Warunki ogólne
Lista uprawnionych gmin
Najczęściej zadawane pytania