Spotkanie w ramach regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Przedstawiciele Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Nord-Pas de Calais z roboczą wizytą w Województwie Śląskim
3 sierpnia 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka i Członek Zarządu Waldemar Jędrusiński spotkali się z przedstawicielami regionalnego Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radca Ministerialny ds. Federacji i Europy Rządu Północnej Nadrenii-Westfalii Klaus Wessler, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Nord-Pas de Calais Genevieve Sevrin oraz Charge de Mission Pologne Chritophe Uliasz. Głównymi tematami rozmów podsumowujących dwudniową wizytę przedstawicieli regionów były integracja współpracy międzyregionalnej, działania promocyjne poszczególnych regionów oraz przygotowanie Forum Młodzieży i konferencji nt. roli regionów w Europie. Forum Młodzieży, z udziałem szefów regionów, odbędzie się 24 sierpnia br. w Düsseldorfie. W jego trakcie uczestnicy przygotują propozycje trójstronnych działań dotyczących funduszy europejskich, rynku pracy, polityki transportowej oraz restrukturyzacji przemysłu. Ustalono także iż, planowana na grudzień br. konferencja nt. roli regionów w Europie, odbędzie się z udziałem przedstawicieli innych regionów współpracujących z Województwem Śląskim. W trakcie spotkań omówiono także projekt szkolenia kadr administracji w Województwie Śląskim oraz możliwości odbycia stażów urzędników w przedstawicielstwach regionalnych w Brukseli. Rozmowy były także okazją do podsumowania działań w dziedzinie transportu, który jest priorytetem współpracy regionów w roku 2001. Zaproponowano, aby priorytetem w roku przyszłym stała się współpraca dotycząca restrukturyzacji terenów poprzemysłowych. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Stałego Przedstawicielstwa Nord-Pas de Calais w Katowicach.