Obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

O infrastrukturze kolejowej i drogowej
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która obradowała w dniu dzisiejszym, poświecone było infrastrukturze kolejowej i drogowej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów stacji rozrządowych w Jaworznie-Szczakowej i Dąbrowie Górniczej oraz rozbudowy terminala przeładunkowego w Sławkowie. W obradach, którym przewodniczył wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, uczestniczył marszałek Bogusław Śmigielski. Obecny był zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Janusz Piechociński. Terminal w Sławkowie jest najdalej wysuniętym na zachód punktem Linii Hutniczej Szerokotorowej, umożliwiającej bezpośredni transport kolejowy z Azji do Europy. Dzięki swej funkcjonalności umożliwia przeładunki prawie wszystkich rodzajów towarów. Obecnie obsługuje ponad 35 tys. kontenerów, a w przyszłości ich liczba przekroczy 100 tys. Trwają roboty nad rozbudową terminalu, w tym m.in. rozpoczęto prace dokumentacyjne nad jego połączeniem z DK nr 94 w Sławkowie i DK S1 w Sosnowcu. Inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju terminalu. Konieczne jest jednak określenie kategorii planowanych odcinków dróg dojazdowych, gdyż wiąże się to z ich finansowaniem. Z kolei zły stan infrastruktury stacji przeładunkowej w Jaworznie Szczakowej sprawia, że nie nadąża ona z przeładunkiem towarów. Powoduje to straty nadawcy, odbiorcy towarów oraz przewoźników. Prace nad rozbudową szerokotorowej linii kolejowej łączącej Europę Środkową z Zachodnią Rosją mają być sfinalizowane do końca 2008 roku. W maju br. terminal w Sławkowie po raz pierwszy przyjmie pociąg kontenerowy z Szanghaju w Chinach. „Stan infrastruktury kolejowej grozi sprawnemu funkcjonowaniu gospodarki” – stwierdził poseł Janusz Piechociński. W jego opinii konieczne jest jak najszybsze uchwalenie przez Sejm ustawy o transporcie publicznym, która uporządkuje stan majątkowy PKP, łącznie z przekazaniem samorządom części taboru, a w przyszłości być może także dworców kolejowych. Obecnie trwają nad nią prace. Występują jednak znaczne różnice zdań między PKP i samorządami województw co do podziału majątku kolejowego oraz spłaty zadłużenia.