Przyznano pieniądze na restrukturyzację służby zdrowia

Minister Zdrowia przyznał 44,3 mln zł na restrukturyzację służby zdrowia w Województwie Śląskim
Dotacja została przekazana w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. W roku bieżącym pieniądze przeznaczone zostaną na realizację 317 projektów. Opinię w sprawie rozdziału ponad 28,6 mln zł wydał w marcu br. Regionalny Komitet Sterujący. Minister przychylił się do stanowiska RKS i zgodnie z nim wydał z początkiem sierpnia decyzję o rozdziale środków finansowych tworzących tzw. pulę gwarantowaną. Pozostałe 15,7 mln zł stanowi tzw. pulę niegwarantowaną, rozdzieloną zgodnie z priorytetami przyjętymi przez Ministra Zdrowia. Największa część dotacji przeznaczona zostanie na restrukturyzację zatrudnienia w służbie zdrowia oraz na inwestycje. RKS podjął decyzję zgodnie z uchwalonymi wcześniej priorytetami w ochronie zdrowia w Województwie Śląskim w roku bieżącym. Należą do nich prywatyzacja publicznych zoz, rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych i opieki długoterminowej, poprawa bezpieczeństwa pacjentów w blokach operacyjnych, modernizacja szpitali, oddziałów i izb przyjęć pod kątem ratownictwa medycznego, rozwój onkologii i kardiologii, leczenie nerko-zastępcze, rehabilitacja, psychiatria oraz poprawa rejestracji pacjentów.
Załączniki
Lista dofinansowanych wniosków