Święto Narodowe

Rocznica Konstytucji 3 Maja i wybuchu III Powstania Śląskiego
Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęły się w naszym regionie uroczystości obchodów Święta 3 Maja oraz 87 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Mszę świętą za Ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa Króla celebrował metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa, w tym m.in. marszałek Bogusław Śmigielski i wojewoda Zygmunt Łukaszczyk oraz gospodarze Katowic z prezydentem Piotrem Uszokiem. Warty zaciągnęły kompanie honorowe i poczty sztandarowe, licznie reprezentowane były delegacje stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, partii politycznych i młodzieży szkolnej. W wygłoszonej homilii abp Damian Zimoń niejednokrotnie odwoływał się do historii Polski, która – jego zdaniem – jest ściśle powiązana z wydarzeniami religijnymi. Tłumacząc ogromną wagę świąt narodowych mówił, że troska o ojczyznę to nie tylko wspólne dobro, ale i obowiązek wszystkich Polaków. Jednocześnie podkreślił, że dążenie do budowania struktur ponadnarodowych nie wyklucza odradzającej się i szczególnie widocznej w naszym województwie miłości do małych ojczyzn. Spod katowickiej archikatedry uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie odbyły się centralne uroczystości obchodów Święta 3 Maja w naszym regionie. Uroczystości zakończył Apel Poległych. Odśpiewano „Rotę”, po czym odbyła się defilada i musztra paradna. W tym samym czasie członek Zarządu Piotr Spyra złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańca Śląskiego w Tychach. W uroczystości uczestniczyli także poseł Marek Wójcik i Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Centralne uroczystości obchodów Święta 3 Maja odbyły się pod pomnikiem Powstańców Śląskich Salwa honorowa Zebrani złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. W imieniu Zarządu Województwa kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożył marszałek Bogusław Śmigielski  Przemawia wojewoda Zygmunt Łukaszczyk Pokaz musztry paradnej Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Wojska Polskiego