Grunt na medal 2008

Rusza trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., we współpracy z Marszałkami Województw, rozpoczyna trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2008. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Tereny do konkursu mogą zgłaszać samorządy lokalne. Dzięki konkursowi gminy będą miały niepowtarzalną szansę promocji najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, co zwiększy ich szanse na pozyskanie inwestorów zagranicznych. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych, a najlepsze zgłoszone tereny będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej przesyłać należy do Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora do 30 czerwca 2008. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora (telefon +48 32 20 78 477)
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin Konkursu (strona internetowa Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora)