Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Zgłoszenia przyjmuje Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego po stronie polskiej organizację wyjazdu młodzieży Województwa Śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic został wyłoniony jako partner koordynujący. Tegoroczne szczyt młodzieży francuskiej, niemieckiej i polskiej odbędzie się we Francji w regionie Nord – Pas de Calais na przełomie czerwca-lipca 2008 roku. Spotkanie adresowane jest do młodych ludzi w wieku od 17 do 23 lat zainteresowanych problematyką europejską. Tematem przewodnim spotkania jest „Migracje i poszerzanie się Unii Europejskiej; jakie niosą one wyzwania dla Europy”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu Szczytu Młodzieży mogą się kontaktować z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej (tel. +48 (32) 232 49 02, www.haus.pl).
Linki do stron zewnętrznych
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic