Podpisano Oświadczenie o Współpracy Regionów Europejskich

Rozpoczęto trójstronną współpracę regionów
24 sierpnia 2001 w Düsseldorfie Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Premier Północnej Nadrenii-Westfalii Wolfgang Clement oraz Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais Pierre Darchicourt podpisali Oświadczenie o współpracy trzech regionów. Dokument odwołuje się do podpisanych wcześniej umów o przyjaźni Polski, Francji i Niemiec oraz współpracy bilateralnej wszystkich regionów. Porozumienie ma na celu rozszerzenie dotychczasowej współpracy i zainicjowanie debaty dotyczącej kwestii przyszłego kształtu Europy. W dokumencie Północna Nadrenia-Westfalia oraz Nord-Pas de Calais zaoferowały wsparcie i doświadczenie ułatwiające dostosowanie Województwa Śląskiego do struktur europejskich. Zadeklarowano także pomoc w rozwijaniu sieci transportowej i komunikacyjnej regionu oraz kształceniu pracowników administracji. Województwo Śląskie będzie korzystać z doświadczeń partnerów w restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, dotyczących rynku pracy, mieszkalnictwa jak i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Strony będą dążyć do realizacji wspólnych projektów i poszukiwać możliwości ich finansowania ze środków Unii Europejskiej. Trójstronna współpraca posłuży również wzmocnieniu wymiany kulturalnej, współpracy młodzieży oraz partnerstwu szkół. Podpisanie porozumienia było częścią dwudniowej wizyty delegacji Województwa Śląskiego. Politycy wzięli udział w odbywającym się w tym samym czasie Forum Młodzieży Polski Francji i Niemiec. "To Wy za kilka lat będziecie pracować w instytucjach Europejskich, to Wy będziecie tworzyć nowa Europę, dlatego powinniście się domagać od polityków odpowiedzi na podstawowe pytania związane z ich wizją Europy" powiedział Marszałek Olbrycht zwracając się do młodzieży. Foto
Załączniki
Oświadczenie o Współpracy Regionów Europejskich