Konkurs na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie oraz co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Preferowani będą kandydaci przygotowani merytorycznie do wdrażania reformy systemu oświaty. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym w siedzibie Centrum Języków Europejskich oraz w Placówce Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie. Kandydaci mogą składać swoje oferty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. do 11 września br.) do Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 488.
Załączniki
Regulamin Konkursu