Powołano Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

12 września br. odbyła się konferencja inaugurująca powstanie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Województwie Śląskim
W konferencji wzięli udział Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wicemarszałek Lucjan Kępka, przedstawiciele władz samorządowych, agencji centralnych oraz instytucji uczestniczących w Programie Phare - SPP. Centrum zostało utworzone z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego i Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w ramach Specjalnego Programu Przygotowawczego do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej Phare - SPP. Utworzenie centrum stanowi realizację jednego z celów Strategii Rozwoju Województwa zakładającego wdrażanie nowych technologii w sektorze MŚP. Do celów działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii należy m.in. wspieranie procesów innowacji oraz transferu technologii w przedsiębiorstwach, inicjowanie i budowa współpracy zakładów przemysłowych z placówkami naukowymi i badawczymi. Bardzo istotnym zadaniem jest również budowa Systemów Produktywności Lokalnej (SPL), który ma na celu utworzenie sieci lokalnych przedsiębiorstw innowacyjnych. Więcej informacji na internetowej stronie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii