Rozstrzygnięto konkurs - My, Polacy, Czesi, Słowacy, w sercu Europy

Młodzież o sąsiadach z Czech i Słowacji
26 września 2001 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał nagrody w konkursie na prace pisemne związane z tematem "My, Polacy, Czesi, Słowacy, w sercu Europy". W konkursie udział wzięła młodzież szkół średnich. Uczestnicy przygotowywali prace plastyczne i literackie na jeden z dwunastu zaproponowanych tematów, dotyczących polskich, czeskich i słowackich dziejów i doświadczeń. Celem konkursu było zainspirowanie młodzieży do poznawania osiągnięć sąsiadów i pogłębiania wiedzy o stosunkach polsko-czesko-słowackich, przygotowanie do życia we wspólnej Europie oraz zwalczanie wzajemnych uprzedzeń. Do konkursu zgłoszono 42 prace, w tym 13 prac plastycznych. Komisja konkursowa postanowiła przyznać po trzy nagrody w dwóch kategoriach oraz 10 wyróżnień. Pierwsze nagrody otrzymali: w kategorii plastycznej - Jadwiga Lemańska z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu, a w kategorii literackiej - Marcin Kłosowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.
Załączniki
Laureaci konkursu 


tagi: