Marszałek nominowany

1 października 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht został członkiem Rady Programowej Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej "Instytut Adama Mickiewicza"
Zaproszenie do udziału w pracach Rady Programowej wystosowane zostało przez Ministra Spraw Zagranicznych. Nominacja ta stanowi, jak podkreślił Władysław Bartoszewski, wyraz uznania za "wkład w rozwój i upowszechnianie wiedzy o Polsce, a w szczególności jej dorobku kulturalnego". "Instytut Adama Mickiewicza" jest rządową instytucją kultury utworzoną w 2000 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Celem działania Instytutu jest popularyzowanie polskiej kultury w świecie i współpraca kulturalna z innymi krajami. Do największych projektów realizowanych przez Instytut w br. należą m.in. Dni Kultury Polskiej w Rosji oraz Festiwal Europalia 2001 Polska w Belgii, podczas którego odbędzie się promocja Województwa Śląskiego "Tydzień Artystyczny w Beloeil" w dniach 17-21 października.