Parlamentarzyści Landtagu Północnej Nadrenii Westfalii z wizytą w Województwie Śląskim

Waldemar Jędrusiński spotkał się z westfalskimi parlamentarzystami
2 października 2001 w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach przebywała delegacja posłów z Frakcji "Zielonych" w Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii. Grupie przewodniczyła Sylwia Löhrmann. W spotkaniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński. W czasie rozmów poruszono kwestie związane z rozwojem regionu. Zaprezentowano Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego, omówiono realizację polityki w zakresie ochrony środowiska. Szczególną uwagę poświęcono sprawie zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz gospodarki odpadami. Parlamentarzystów interesowała także współpraca samorządów oraz administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska. Spotkanie odbyło się w ramach podróży studialnej zorganizowanej przez westfalski Landtag. 1 września 2000 Województwo Śląskie i Północna Nadrenia-Westfalia zawarły porozumienie o współpracy. Współpraca z tym krajem związkowym rozwija się dynamicznie i obejmuje rozwój regionalny, restrukturyzację terenów poprzemysłowych, rynek pracy, infrastrukturę komunikacyjną i transportową oraz zagadnienia ekologiczne, zdrowotne, technologiczne i dotyczące polityki europejskiej.