Sekretarz Stanu Cornelia Prüfer-Storcks w Województwie Śląskim

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie ds. Kobiet, Młodzieży, Rodziny i Zdrowia Północnej Nadrenii-Westfalii
8 października 2001 Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie ds. Kobiet, Młodzieży, Rodziny i Zdrowia Północnej Nadrenii-Westfalii Cornelią Prüfer-Storcks. W czasie roboczego spotkania omówiono kwestie współpracy obu regionów. Dyskutowano m.in. na temat wymiany młodzieży, zagadnień rynku pracy - szczególnie bezrobocia wśród kobiet - oraz finansowania służby zdrowia. Poruszono również temat opieki nad dziećmi z rodzin w których oboje rodziców pracuje, poprzez organizację świetlic szklonych i środowiskowych. Obie strony wyraziły chęć pogłębienia współpracy w tych dziedzinach, szczególnie wymiany doświadczeń dotyczącej polityki zatrudnienia i równouprawnienia kobiet. Wizycie Pani Minister towarzyszyła grupa kilkudziesięciu młodych dziennikarzy z Niemiec. Młodzież zapoznała się z problematyką stosunków polsko-niemieckich w Województwie Śląskim oraz kierunkami współpracy z Północną Nadrenią-Westfalią. Wizyta zorganizowana została w ramach programu "Młodzież przeciw skrajnej prawicy" - realizowanego przez Ministerstwo ds. Kobiet, Młodzieży, Rodziny i Zdrowia Północnej Nadrenii-Westfalii.