Nowy Zarząd Funduszu Górnośląskiego

Kandydatów wyłoniono w drodze otwartego konkursu
17 października 2001 na konferencji prasowej Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przedstawił nowy Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. wybrany wczoraj przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prezes Józef Dulian oraz wiceprezes Joanna Schmid zostali rekomendowani przez Zarząd Województwa po wcześniejszym przeprowadzeniu konkursu. W trakcie zgromadzenia odwołano także dotychczasowego wiceprezesa Dariusza Pawelca oraz zawieszonego we wrześniu br. prezesa Krzysztofa Sojkę. Podczas konferencji prasowej prezes Dulian stwierdził, że jego pierwszym zadaniem jest zapoznanie się z sytuacją finansową funduszu. Dopiero po uzyskaniu wiedzy na ten temat zarząd rozpocznie prace nad umocnieniem pozycji Funduszu w regionie. Józef Dulian jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ma bogaty dorobek zawodowy. Ukończył również studia podyplomowe m.in w zakresie handlu zagranicznego, finansów, bankowości oraz administracji. W pracy zawodowej pełnił funkcje związane z zarządzaniem finansami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Fundusz Górnośląski jest instrumentem rozwoju regionalnego, którego udziałowcem jest Województwo Śląskie oraz samorządy 10 gmin. 21 września br. po trzyletnich staraniach Zarządu Województwa, Skarb Państwa przekazał województwu 12 217 677 akcji, które stanowią 92,52% ogółu akcji spółki.