Opracowano projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2001 rok

15 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego przekazał do Sejmiku projekt budżetu województwa na 2001 rok. Planowane dochody województwa wyniosą 746 648 764 zł.
W tej kwocie dochody własne stanowią 103 681 661 zł (13,9% budżetu), subwencje i dotacje celowe na zadania własne 606 925 103 zł (81,3%) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 36 042 000 zł (4,8%). W stosunku do bieżącego roku nastąpi spadek dochodów własnych oraz wzrost udziału dotacji celowych. W budżecie zaproponowano zwiększenie wydatków na kulturę o 33 mln. zł. 26,5 mln przeznaczy się zł na integrację systemu komunikacji miejskiej KZK GOP oraz 47,1 mln. zł na remont Stadionu Śląskiego. Przewiduje się także przeznaczenie 6,6 mln zł na planowaną w ramach Funduszu Phare 2000 budowę drogi łączącej Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach z układem dróg ekspresowych i autostrad.


 


tagi: