Podpisano list intencyjny w sprawie Technoparku w Gliwicach

4 grudnia 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczak podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Technoparku na terenie KSSE w Podstrefie Gliwickiej
Zgodnie z podpisanym listem opracowane zostanie Studium Wykonalności, które pozwoli na dokładne określenie funkcji, struktury orasz kosztów utworzenia Technoparku. Podstawowym celem Technoparku jest wykreowanie na terenie KSSE warunków dla rozwoju zaawansowanych technologii, pozyskanie firm branży IT oraz stworzenie klimatu innowacyjnego. Rozwój Technoparku będzie spełniał funkcję szkoleniowe, doradcze i informacyjne, będzie miejscem transferu technologii oraz promocji KSSE skierowanej do firm wysokich technologii. "Mamy nadzieję, iż Technopark będzie centrum wokół którego przedsiębiorcy, specjaliści i naukowcy będą mieli możliwość wdrażania i rozwijania swoich projektów" - stwierdził Prezes Piotr Wojaczek. "Powstanie Technoparku, jest jednym z etapów realizacji rozwoju regionalnego, zwiększającym konkurencyjność Województwa Śląskiego w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej" - powiedział podczas uroczystości Marszałek Olbrycht.
Załączniki