Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec

10 grudnia 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka spotkał się z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Peterem Ohrem
W czasie roboczego spotkania omówiono kwestie współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii, restrukturyzacji przemysłu ciężkiego oraz powstawania nowych gałęzi przemysłu w regionie. Konsul Ohr zapoznał się z priorytetami rozwoju regionu zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Szczególną uwagę poświęcono procesowi integracji systemu komunikacji pasażerskiej.