Baza ofert inwestycyjnych Województwa Śląskiego

Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego powstaje baza danych ofert inwestycyjnych gmin i powiatów naszego regionu
Oferty inwestycyjne zawarte w bazie danych pozwolą na efektywniejsze gospodarowanie potencjałem inwestycyjnym województwa. Zebranie wszystkich informacji w jednej bazie zapewni potencjalnym inwestorom łatwiejszy dostęp do informacji, ułatwi wybór ofert oraz pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów. W celu ujednolicenia zebranych danych do wszystkich gmin i powiatów przesłany został formularz ofert inwestycyjnych opracowany przez ekspertów Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Wszystkie gminy i powiaty zainteresowane umieszczeniem ofert inwestycyjnych proszeni są o przesłanie w terminie do 15 stycznia 2001 wypełnionych w języku polskim i angielskim formularzy na adres poczty elektronicznej investor@silesia-region.pl.
Załączniki
Formularze oferty inwestycyjnej