Wydano Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej wydał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego na rok 2002
W publikacji opisano imprezy kulturalne odbywające się na terenie województwa. Wydawnictwo zawiera informacje m.in. nt. festiwali, prezentacji i konkursów. W każdym haśle podano nazwę, miejsce i termin imprezy oraz krótki jej opis, a także dane adresowe organizatora. W odrębnych rozdziałach zamieszczono dane o imprezach cyklicznych, szkoleniach, konferencjach i warsztatach, wystawach oraz o repertuarze teatrów. W książce znalazł się też skorowidz imprez sporządzony według ich zasięgu oraz dziedzin, a także indeks miejscowości. Wydawnictwo powstało dzięki pomocy powiatów oraz instytucji i stowarzyszeń kulturalnych Województwa Śląskiego.