Dofinansowanie kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2002

269 tys. złotych przeznaczono na sport w Województwie Śląskim
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał środki na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2002. Na dofinansowanie 102 projektów przyznano z budżetu Województwa Śląskiego 269 tys. zł. Największe kwoty przyznano na XXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Czarny Diament, XIII Edycję Zawodów Międzynarodowego Turnieju Łuczniczego o Złotą Ciupagę Góralską oraz Regionalne Zawody Konne w skokach przez przeszkody. Wszystkie wybrane projekty zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Załączniki