Kondolencje dla rodzin górników z kopalni Jas-Mos

6 lutego 2002 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przesłał do dyrekcji KWK "Jas–Mos" w Jastrzębiu Zdroju telegram kondolencyjny
Z powodu tragedii, jaka wydarzyła się dzisiaj rano w kopalni "Jas-Mos"
w Jastrzębiu Zdroju, na ręce rodzin górników, którzy zginęli – żon, matek, ojców
i dzieci – składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu.
Niech zawsze pozostaną w naszej pamięci.

W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego
Marszałek Województwa Śląskiego
Jan Olbrycht
tagi: