Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra Zdrowia

W związku z ostatnimi wypowiedziami Ministra Zdrowia Zarząd Województwa Śląskiego wystosował oświadczenie, które przekazano m.in. na ręce Prezydenta, Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP
Zarząd Województwa Śląskiego wyraża stanowczy protest przeciwko wypowiedziom Ministra Zdrowia, w których stara się on dyskredytować Województwo Śląskie. Przykładem tego może być wywiad udzielony ostatnio dziennikowi „Życie” (Czas na istotne zmiany, „Życie”, 9 lutego 2002, s. 19). Powszechnie znane jest negatywne nastawienie ministra wobec Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Sobotnia publikacja „Życia” ujawniła jednak zdecydowanie nieprzyjazny stosunek pana Mariusza Łapińskiego wobec pięciomilionowej społeczności Województwa Śląskiego. Ataki tego rodzaju odczytujemy jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od rzeczywistego zagrożenia, jakim jest brak czytelnej koncepcji rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Obraźliwa wypowiedź ministra nie tylko narusza dobre obyczaje, lecz stawia również pod znakiem zapytania jego bezstronność jako funkcjonariusza publicznego. Zwracamy się z apelem do osób i instytucji publicznych o podjęcie wszelkich starań, aby podobne incydenty nie wydarzyły się w przyszłości. (–) Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskiego