Konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury rozstrzygnięty

Dofinansowano 89 projektów na łączną kwotę 360 300 zł
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury realizowanych w I połowie 2002 roku. Na konkurs wpłynęło 239 wniosków na ogólną wnioskowaną kwotę 3 062 851 zł. Dofinansowano 89 projektów na łączną kwotę 360 300 zł, z czego m.in. 160 000 zł przeznaczono na upowszechnianie kultury, 91 000 zł na przedsięwzięcia w dziedzinie muzyki, a 50 000 zł na projekty teatralne. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę kryteria sprecyzowane w „Zasadach konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury” oraz zasięg i znaczenie projektu, zasadność przedsięwzięcia i jego społeczne uzasadnienie, koszty programu, jego efektywność oraz dotychczasowe dokonania wnioskodawcy. Wsparto m.in. organizację wystaw o charakterze przekrojowym. W dziedzinie muzyki dofinansowano festiwale o dużej randze artystycznej, które jednocześnie cieszą się uznaniem i zainteresowaniem publiczności oraz projekty fonograficzne wybitnych kompozytorów i muzyków śląskich. W dziedzinie teatru dofinansowano przede wszystkim premiery teatralne oraz programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W przypadku projektów o charakterze upowszechnieniowym Zarząd postanowił dofinansować przedsięwzięcia cykliczne o charakterze ponadpowiatowym. Ponadto Zarząd postanowił dofinansować również różne formy edukacji kulturalnej adresowane do dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przedstawienia).
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów