Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Rynku Pracy

Omówiono główne wskaźniki dotyczące rynku pracy Województwa Śląskiego w roku 2001
20 lutego 2002 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Górski oraz przedstawiciele ponad 70 instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy i tworzącymi Forum. W czasie spotkania przedstawiono główne wskaźniki dotyczące rynku pracy Województwa Śląskiego w roku 2001. Dyskusja dotyczyła głównych czynników, do których zaliczono: zatrudnienie, przedsiębiorczość, rozwój regionalny, integracje z Unią Europejską, edukacje, poradnictwo i informację zawodową oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia.