Powstaje Śląski Ogród Botaniczny

Prawdopodobnie w ciągu najbliższego roku powstanie Śląski Ogród Botaniczny
Na terenie ok. 130 ha w Mikołowie–Mokrem znajduje się ponad 100 gatunków rzadkich okazów flory. Teren ten posiada niezwykłe walory krajoznawczo-przyrodnicze. To właśnie tu ma powstać Śląski Ogród Botaniczny. Wokół niego urządzony zostanie 400 hektarowy park ekologiczny. Założyciele mają nadzieję, iż w ten sposób uda się ochronić zagrożone gatunki roślin, a także, iż da to mieszkańcom regionu możliwość obcowania z nieskażoną przyrodą. Tym bardziej że ogród i park będzie znajdować się w pobliżu ważnych tras komunikacyjnych łączących śląskie miasta. Podczas dzisiejszego spotkania w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach powołano do życia Związek Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem. Jego celem ma być utworzenie ogrodu, czyli m.in. przygotowanie jego projektu, programu rozwoju oraz oszacowanie kosztów funkcjonowania. Stowarzyszenie będzie prowadziło również działalność naukową i edukacyjną w zakresie ekologii, a także promocję zdrowego stylu życia. Spotkanie miało charakter roboczy, dyskutowano głównie nad statutem stowarzyszenia. Jego założycielami są Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego, Miasto Mikołów, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Miasto Racibórz. Działania zmierzające do utworzenia ogrodu zostały zainicjowane w 1996 roku przez Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. W roku 2000 Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie jego utworzenia. Zapis o utworzeniu Ogrodu znalazł się w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Kolejne spotkanie stowarzyszenia odbędzie się za trzy tygodnie.