Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii–Westfalii

Cykl imprez potrwa od jesieni 2002 do wiosny 2003 i obejmie wszystkie dyscypliny artystyczne
W programie przewidziano cykl koncertów, wystaw, spektakli teatralnych i spotkań poświęconych Województwu Śląskiemu. Prezentacja obejmie wszystkie dyscypliny artystyczne – literaturę, teatr, sztuki plastyczne i film. Poszerzona ona zostanie o programy dziesięciu miast i powiatów partnerskich realizowanych w różnych miastach Północnej Nadrenii–Westfalii. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono już m.in. Kwartet Śląski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Orkiestrę Kameralną AUKSO pod dyr. Marka Mosia oraz Lecha Majewskiego i jego parateatralny "Tramwaj". W podpisanym dziś przez Minister Hannelore Kraft i Marszałka Jana Olbrychta ustaleniu ujęto również organizację wiosną 2004 roku Dni Północnej Nadrenii–Westfalii na Śląsku. Realizacją przedsięwzięcia zajmą się Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris i Fundacja Haus Oberschlesien. Koszty przygotowania Dni Kultury poniosą strony polska i niemiecka. Część środków zostanie pozyskana od sponsorów. Opiekę merytoryczną nad programem sprawują ze strony polskiej: Arkadiusz Kubica (muzyka), prof. Marian Oslislo (sztuka), dr hab. Piotr Wilczek (literatura), ze strony niemieckiej: prof. Krzysztof Meyer (muzyka), Carena Schlewitt (teatr), Agnieszka Lulińska (sztuka) i dr Veronika Grabe (literatura).
Załączniki
Ustalenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia "Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii"
Ustalenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia "Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii"