Podpisano umowę o rozpoczęciu programu PLATO–Silesia

105 małych firm z regionu skorzysta z doświadczeń liderów rynku
Do programu włączonych zostanie 105 małych przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego. Trwający 20 miesięcy program PLATO–Silesia obejmuje cykl czternastu spotkań tematycznych dotyczących m.in.: zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania personelem, finansów, umiejętności menedżerskich oraz podatków. Jego celem jest poprawa kondycji przedsiębiorstw uczestniczących w programie i utworzenie nowych miejsc pracy. Umowę w sprawie wdrażania programu PLATO–Silesia podpisano dziś w Bielsku–Białej. Jej sygnatariuszem są Zarząd Województwa Śląskiego, Agencja Rozwoju Limburgii z Belgii oraz sześć instytucji rozwoju regionalnego. Udział w PLATO–Silesia pozwoli podnieść efektywność zarządzania firmą, ułatwi rozwiązanie problemów przedsiębiorców oraz pozwoli na nawiązanie kontaktów w celu wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów i klientów. Uczestnicy programu zostaną podzieleni na 7 grup. Każda grupa posiadać będzie swojego opiekuna merytorycznego – dyrektora, menedżera ds. eksportu lub członka kadry kierowniczej dużej firmy. Zgłoszenia do PLATO–Silesia przyjmują do 20 marca br. instytucje rozwoju regionalnego uczestniczące w programie. W programie PLATO–Silesia uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 50 osób i działające na rynku dłużej niż 2 lata. Koszt uczestnictwa w programie wynosi 500 zł. Budżet programu wynosi 134 000 euro, z czego 80 000 euro przeznaczy Flandria, a 37 000 euro Województwo Śląskie. Program PLATO został opracowany w 1990 roku we Flandrii – regionie Belgii. Zyskał on akceptację Komisji Europejskiej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości w polityce europejskiej w stosunku do małych i średnich firm. PLATO–Silesia to program szkoleniowy wspierający małe przedsiębiorstwa w pokonywaniu barier ich dalszego rozwoju. Z programu skorzystali już z powodzeniem przedsiębiorcy z Belgii, Holandii i Irlandii.

PLATO–Polska

Szczególy PLATO–Silesia

Załączniki
Adresy pod którymi udzielane są szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w programie PLATO-Silesia
Formularz zgłoszeniowy - rtf (1.67MB)
Formularz zgłoszeniowy - pdf