Oskary Sportowe Gminess

Samorządy, kluby, ośrodki i ligi mogą startować po laury za wspieranie rozwoju sportu

Celem Konkursu Oskary Sportowe Gminess jest promowanie osiągnięć w dziedzinie uprawiania, promowania lub organizowania wydarzeń sportowych, rekreacyjnych czy turystycznych. Mogą w nim uczestniczyć jednostki samorządowe, osoby fizyczne, kluby, ośrodki i ligi sportowe.

W konkursie mogą wziąć udział gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie oraz miasta w pięciu kategoriach: sport; turystyka i rekreacja; inwestycja i sponsoring; promocja, fotografia, reportaż oraz amatorski, profesjonalny zespół, klub lub liga.

Pierwsza edycja Oskarów Sportowych Gminess odbyła się w 2008 roku, a w marcu 2009 roku, w Senacie RP, zorganizowana została uroczysta gala wręczenia nagród dla zwycięzców. Ponad 300 zgłoszeń utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że taki konkurs był potrzebny.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji można przesyłać do 15 stycznia 2010 roku.

Od początku inicjatywę aktywnie wspiera wicemarszałek senatu Marek Ziółkowski, a także minister Władysław Bartoszewski. Ambasadorami konkursu są wybitne postaci życia publicznego – Jan AP Kaczmarek, Andrzej Person, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński oraz najlepsi polscy sportowcy. W Śląskiem do współpracy w organizacji konkursu włączył się marszałek województwa.

Wspólnym celem organizatorów i osób wspierających Oskary Sportowe Gminess jest zachęcenie polskiego społeczeństwa do większej aktywności, ale także do pokazania światu, jak wiele ciekawego dzieje się w Polsce – w sporcie, rekreacji i turystyce. Całej idei przyświeca również przekonanie, że aktywność sprzyja budowaniu bliższych i pozytywnych relacji między ludźmi. Sprzyja dialogowi w wymiarze nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie 


tagi: