Rozstrzygnięto konkurs z dziedziny turystyki

80 000 zł przeznaczono na upowszechnianie turystyki
26 000 zł przeznaczono na utrzymanie i oznakowanie szlaków turystycznych, w tym m.in. 10 000 zł na opracowanie projektu i inwentaryzację szlaku „Wiedeń–Kraków Greenway” na odcinku Cieszyn – Bielsko–Biała oraz 2 000 zł na wytyczenie szlaku spacerowego im. Jerzego Kukuczki w Istebnej. 15 000 zł otrzymają imprezy turystyki kwalifikowanej m.in. Regionalny wieczór turystyczny – Biesiada Śląska podczas Targów GLOB oraz Rajd „Poznajemy swój region”. 14 000 zł przeznaczone zostanie na utrzymanie zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu kadr dla turystyki, a 10 000 zł na promocję Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej na targach ITB w Berlinie. 4 000 zł otrzyma konkurs na markowy produkt turystyczny Województwa Śląskiego organizowany przez śląski oddział Polskiej Izby Turystycznej. Ze środków budżetu województwa wydany zostanie informator o schroniskach młodzieżowych. Na konkurs wpłynęło 68 wniosków. Zarząd Województwa Śląskiego postanowił dofinansować 25 projektów na łączną kwotę 79 580 zł. Przy rozdziale środków wzięto pod uwagę m.in. regionalne znaczenie przedsięwzięcia, ich efektywność oraz dotychczasowy dorobek wnioskujących. Był to pierwszy konkurs w tej dziedzinie. Następny konkurs na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki przewidziano na przyszły rok.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów 


tagi: