Wspólne posiedzenie Zarządów Województw Śląskiego i Małopolskiego

5 stycznia 2001 w Sali Sesyjnej Ratusza w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Zarządów Województw Śląskiego i Małopolskiego dotyczące współpracy międzyregionalnej
Podczas spotkania omówiono m.in. zasady realizacji kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w rejonie Polski południowej, współpracy w zakresie integracji komunikacji publicznej oraz studium zagospodarowania przestrzennego byłego województwa bielskiego. Podczas posiedzenia omówiono także sprawy związane z przekazaniem Województwu Małopolskiemu mienia dawnych oddziałów Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie, Olkuszu i Wolbromiu. Było to drugie spotkanie tego typu. Poprzednie posiedzenie miało miejsce 16 grudnia 1999 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.