Podsumowano działalność samorządności terytorialnej w Polsce

Szanse i zagrożenia dla samorządów
O doświadczeniach, oczekiwaniach i perspektywach samorządu terytorialnego w Polsce dyskutowali podczas dzisiejszej konferencji w Sali Sejmu Śląskiego przedstawiciele środowisk samorządowych i naukowych. Podczas spotkania omówiono zagrożenia, problemy i wyzwania nowej kadencji władz samorządowych oraz ich wymagania i możliwości w pierwszych latach członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. „W celu wzmocnienia samorządności w Polsce, należy przede wszystkim przeprowadzić wielką debatę na temat ustroju samorządu terytorialnego oraz jasno określić jego kompetencje” – powiedział w swym wystąpieniu Marszałek Jan Olbrycht. Zdaniem Marszałka w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej taka debata jest szczególnie konieczna, ponieważ bez niej korzystanie z funduszy strukturalnych doprowadzi do faktycznej zmiany ustroju państwa i może sprzyjać recentralizacji. Profesor Zyta Gilowska zwróciła uwagę na konieczność decentralizacji władzy w zakresie finansów publicznych „Decentralizacja finansów publicznych jest zablokowana, a debata na ten temat ograniczona do wymiany deklaracji i obietnic.” Profesor Gilowska stwierdziła, iż obecny stan dochodów samorządu terytorialnego nie spełnia żadnych norm konstytucyjnych. Mimo iż, zdaniem uczestników spotkania, obecna sytuacja samorządów terytorialnych jest trudna, udało się jednak osiągnąć sukces. Wprowadzenie reformy administracyjnej zwiększyło możliwości rozwoju inicjatyw i organizacji obywatelskich. Organizatorem konferencji był Zarząd Województwa Śląskiego, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie.