I Śląska Konferencja na temat służby zdrowia

Niemcy zainteresowani doświadczeniami Województwa Śląskiego
Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim było tematem I Śląskiej Konferencji zorganizowanej pod patronatem Zarządu Województwa we współpracy z Północną Nadrenią–Wesfalią. Organizacja konferencji jest wynikiem zainteresowania PNW rozwojem służy zdrowia w naszym regionie. Podczas konferencji przedstawiono m.in. kierunki restrukturyzacji służby zdrowia, finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz organizacji ratownictwa medycznego. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Grzegorz Szpyrka zwrócił uwagę, iż jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz zapewnienie powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zapisy te znajdą się w przygotowywanej obecnie Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2002–2015. Wicemarszałek Szpyrka zaznaczył, iż „opracowanie programu należy traktować jako dokument wyjściowy, ponieważ proces restrukturyzacji jest procesem dynamicznym, zależnym od wielu czynników w tym sytuacji gospodarczej Województwa Śląskiego” Konferencja jest początkiem współpracy między regionami w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej. Ma ona obejmować wymianę doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia i pomoc przy pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej. Na spotkaniu obecni byli także Dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych Andrzej Sośnierz oraz przedstawiciele Wojewody Śląskiego.