Powstaje szlak architektury drewnianej

Nowe atrakcje turystyczne
W Województwie Śląskim, Małopolskim i Podkarpackim powstaje szlak architektury drewnianej. Na szlaku o długości ponad 3 000 km znajduje się 440 zabytkowych obiektów drewnianych o wyjątkowej wartości kulturowej. W Województwie Śląskim zaplanowanych zostanie pięć tras o długości 300 km. Znajdzie się przy nich 87 drewnianych obiektów architektury sakralnej. Większość pochodzi z XVI–XVIII wieku. 17 kwietnia 2002 w Sanoku podpisano „Porozumienie o współdziałaniu dla realizacji szlaku architektury drewnianej”. Sygnatariuszami porozumienia są Województwo Podkarpackie, Małopolskie oraz Śląskie. Szlak służyć będzie promocji województw, rozwojowi turystyki kulturowej oraz ochronie i ratowaniu zabytków. Projekt pomoże też w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Województwa oznakują szlak, prowadzić też będą jego promocję. Porozumienie ma umożliwić lepsze udostępnienie zabytków turystom. Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie. W Województwie Śląskim wytyczonych zostanie pięć tras. Trasa centralna przebiegać będzie z Suchej Beskidzkiej przez Bielsko–Białą i Aglomerację Górnośląską po Gwoździany w powiecie lublinieckim. Cztery trasy obejmować będą krainy historyczne – beskidzką, gliwicko–rybnicką, częstochowską oraz lubliniecką. Do najstarszych obiektów należą m.in. kościoły św. Michała Archanioła z ok. 1510 roku w Katowicach–Brynowie oraz w Księżym Lesie z 1499 roku. Jednym z przedsięwzięć przyjętych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015" jest stworzenie regionalnego programu konserwacji i udostępniania zabytków. Dla realizacji tego programu podjęto prace związane z opracowaniem dokumentacyjnym szlaku zabytkowej architektury drewnianej na terenie Województwa Śląskiego oraz ustalenia kosztów realizacji przedsięwzięcia. Podobne działania podjęło również Województwo Podkarpackie oraz Małopolskie – najbardziej zaawansowane w pracach nad wytyczeniem szlaku. Do realizacji przedsięwzięcia zaangażowane zostaną samorządy lokalne oraz związki gmin. Szlak stanowić będzie atrakcyjną propozycję turystyczną prezentującym unikatową architekturę budownictwa drewnianego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Cerkiew z Rosolina/k.Czarnej z 1750 roku  Podpisanie porozumienia. Od lewej Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Wieczorkowski, Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Ję

Załączniki
Porozumienie o współdziałaniu dla realizacji szlaku architektury drewnianej
Spis obiektów szlaku architektury drewnianej

Linki do stron zewnętrznych
Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Śląskim - prezentacja