Jan Olbrycht otrzyma Narodowy Order Zasługi

Marszałek Województwa Śląskiego Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej
Konsul Generalny Francji Roland Blatmann przesłał dziś na ręce Marszałka Olbrychta list z gratulacjami. Informacja o wyróżnieniu przekazana została nieoficjalnie już w sobotę, 13 kwietnia br. podczas rozmowy Marszałka Olbrychta z Ambasadorem Francji w Polsce Patrick’em Gautrat. Narodowy Order Zasługi został przyznany za modelową współpracę Województwa Śląskiego z Francją, a w szczególności z regionem Nord–Pas de Calais. Narodowy Order Zasługi (Ordre National du Mérite) jest odznaczeniem Republiki Francuskiej ustanowionym przez prezydenta Charles’a de Gaulle’a w roku 1963. Nadawany jest za zasługi dla republiki, spełniane w służbie państwowej, cywilnej i wojskowej. Order posiada pięć stopni: Kawaler (Chevalier), Oficer (Officier), Komandor (Commandeur), Zasłużony Oficer (Grand Officier) i Wielki Krzyż (Grand Croix). Nominacje do odznaczenia orderem zgłaszane są przez ministrów rządu francuskiego dwa razy w roku – 1 maja i 1 listopada. Odznaczenie przyznawane jest w czasie oficjalnej ceremonii. Order przyznano m.in. Andrzejowi Sewerynowi i Bronisławowi Geremkowi.
Załączniki